ELECTRICITAT

 • Xarxes de distribució de MT
 • Xarxes de distribució de BT
 • Centres de transformació i mesura
 • Enllumenats públics
 • Generadors
 • BT (electrificació)
 • Automatització i control
 • Tele-gestió
 • Il·luminació
 • Cárrega de vehicles

CLIMATITZACIÓ

 • Calefacció
 • Climatització confort i industrial
 • Tractaments de ventilació i filtració d'aire
 • Calderes
 • Terra radiant
 • Bombes de calor
 • Sistemes de gestió i control

SENYALS FEBLES

 • Veu, dades i telecomunicació
 • • Sonorització TV i satèl·lit
 • • Xarxes de veu i dades
 • • Xarxes de fibra òptica
 • Seguretat, intrusió i control
 • • Video vigilància
 • • Alarma
 • • Control d'accessos
 • Detecció d'incendis

MECÀNIQUES

 • Fontaneria
 • • Tractament d'aigues
 • • Reg
 • • Sanejament
 • • Aigua sanitària freda i calenta
 • • Captació
 • • Depuració
 • • Protecció contra incendis
 • Petroliferes
 • Aire comprimit
 • Gasos
 • • Gasos medicinals
 • Naturals